Lefke Avrupa Üniversitesi

 

İletişim Bilimleri Fakültesi

 

Küreselleşen ve her geçen zaman dilimi içerisinde yenilenen günümüz dünyasında iletişimin önemi çok daha fazla artmıştır. Yirmibirinci yüzyılın yarattığı yeni dünya düzeni ve çok hızlı bir şekilde ilerleyen teknolojik gelişmeler, iletişim uygulamalarının çok daha farklı perspektiflerden hayata geçirilmesine imkan sağlamıştır.

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler, İletişim, her türlü insan etkinliğinin temelinde yer alması bakımından toplumsal yaşamın belki de en önemli unsurudur. En basit iletişim eylemi bile hep çok katmanlı ve karmaşık bir süreç içerisinde gerçekleşir. Kaldı ki, kitlesel medyayla, özellikle de internet temelli dijital medyayla birlikte iletişim sürecison yıllarda daha da karmaşık ve merkezi bir rol üstlenmekte.İnternet, sosyal medya, televizyon, radyo, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi alanlar gündelik yaşamımızın vazgeçilmez bileşenleri haline geldi.Bizler de, iletişim sürecini hem ilgili bu alanlardaki uygulamaları açısından pratik düzeyde hem de disiplinler-arası nitelikleri açısından teorik düzeyde incelemeyi hedefliyoruz. Dönemsel meslek modaları ve istihdam yönelimlerinden bağımsız olarak her zaman önemini koruyan ve koruyacak olan iletişim bilimlerini öğrenmeye ve birlikte uygulamaya hoşgeldiniz. Saygılarımla,

Prof. Dr. Belkıs Ayhan TARHAN

Dekan

IMG_3704

Fotoğraf Galerisi