Lefke Avrupa Üniversitesi

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üniversitemizin kuruluş yılı olan 1990 yılında İşletme bölümüyle öğrenime başlamış, daha sonra Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Finans bölümleriyle genişleyerek eğitim/öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Bölümlerimiz kendi uzmanlık alanlarında öğrencilerine hem teorik/ kuramsal-kavramsal hem de uygulamaya yönelik bilgi ve beceriler kazandırarak onları çalışma yaşamına hazırlamaya özen göstermektedir.

Seçkin bir öğretim üyesi kadrosu ile uzmanlık alanlarında eğitim/öğretim faaliyetlerini titizlikle yürütmektedir.

IMG_2705

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri

Dekanın Mesajı

Sevgili öğrenciler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bünyesinde bulundurduğu bölümler bugün olduğu gibi geleceğin de mesleği olmaya devam edecektir. Çünkü yönetim fonksiyonu, kaynakların rasyonel kullanımı ile özel ve tüzel kişiler arasındaki ilişkiler bugün olduğu gibi yarın da hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer alacaktır. Hatta giderek daha da küreselleşen dünyamızda bu fonksiyonların önemi artacaktır. Şöyle ki, çok uluslu şirketlerin varlığı daha fazla profesyonel yönetimi; uluslararası piyasalar ve muhtemel krizler daha fazla uzmanlaşmayı;çok uluslu şirketlere paralel devletlerarası artan münasebetlerin uluslararası ilişkilere daha fazla yoğunlaşmayı vedevlet yapısının küçülme trendine karşılık daha etkin kamu yönetimini gerekli kılacaktır. İşte tüm bu olgular İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bünyesinde bulunan İşletme, Ekonomi, Bankacılık ve Finans, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümlerini hiç kuşkusuz geleceğin de meslekleri haline getirecektir.

Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı

Dekan

IMG_3279

Fotoğraf Galerisi