Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

İlgi Alanları:

Kişisel, Kurumsal ve Ulusal Bilgi Güvenliği; Siber Güvenlik ve Savunma; Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri; IPv6 Protokolü ve Geciş Yöntemleri; Sosyal Ağlarda Güvenlik Tehditleri ve Çözüm Önerileri; Zeki Sistem Kimliklendirme, Modelleme, Tasarım, Kontrol ve Gerçekleştirme; Etkin Teknoloji Kullanım; Sistem Kimliklendirme; Modelleme ve Kontrol; Web Tabanlı Sistem Tasarımı; Web Tabanlı Gerçek Zamanlı Sistem Kontrolü; Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanım; Sayısal İşaret ve Görüntü İşleme; Biyometri Bilimi ve Biyometrik Sistem Tasarımı ve Uygulamaları; Steganografik Yaklaşımlar; Mobil ve Elektronik İmza; Veri Bilimi ve Büyük Veri Analizi; Adli Bilişim ve Uygulamaları; 

İlgi Alanları:

Mobil Kablosuz Ağ Teknolojileri, Web Teknolojileri, Web Madenciliği, Bulut Bilişim, Yapay Zeka Teknolojileri, Hibrit Zeki Sistemler, Zeki Optimizasyon Teknikleri

İlgi Alanları:

Bilgisayar ağları, Kablosuz ağlar, Algılayıcı ağları, Akıllı Şebekeler, Ağ güvenlik uygulamaları, Bilgi güvenliği, Veri madenciliği

İlgi Alanları:

Görüntü işleme, Sinyal işleme, Dizilimsel sinyal işleme (array signal processing) Demetleme (beamforming), Ultrasonik görüntüleme, Sayısal mantık devrelerinin tasarımı

İlgi Alanları:

Sanal gerçeklik, İnsan-bilgisayar etkileşimi, Yapay zeka, Yazılım mühendisliği, Bilgi güvenliği

İlgi Alanları:

Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme, Sağlık Bilişimi, Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme, Yüksek Frekans İşitme Kaybının İyileştirilmesi ve Simulasyonu, Objektif ve Sübjektif Test Dizaynı ve İstatistiksel Analizi, Fiziko-Akustik Analiz

İlgi Alanları:

Sanal ağlar, Yazılımda tanımlanan ağlar, Bulut bilişimi, Ağ mimarisi ve gelecekteki Internet, Ağ yönetimi ve performans izleme, Ağ ve bilgi güvenliği

İlgi Alanları:

3 Boyutlu bilgisayar grafiği, Kalabalık simülasyonları, Java.

İlgi Alanları:

Kablosuz ağlar ve kablosuz ağ güvenliği, Veri güvenliği ve şifreleme, Paralel ve dağıtık programlama, Multi-core programlama, Süperbilgisayarlar, Bilgisayar mimarileri, Gömülü sistemler

İlgi Alanları:

Veri Madenciliği, Makina Öğrenmesi, Biyoinformatik

İlgi Alanları:

Yazılım Mühendisliği, Stereo Bilgisayarla Görme, Bilgisayar Grafikleri, Sosyal Ağ Güvenliği ve Uygulamaları, Bilgisayar ve Veri Güvenliği, Kriptografi, Yapay Sinir Ağları

İlgi Alanları:

Biyometrik Sistemler, Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği, Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi

İlgi Alanları:

Yapay zeka, Kablosuz algılayıcı ağlar, Veri Madenciliği

İlgi Alanları:

Örüntü Tanıma, Android Programlama

İlgi Alanları:

Steganografi, Hesaplama Teorisi, Makine Öğrenmesi