Facebook Sayfamiz                      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi Öğretim Elemanları

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı 1988 yılından beri bebeklerimizin hizmetindedir. Kuruluşundan itibaren birçok ilki gerçekleştiren Yenidoğan Bilim Dalı tıp literatürüne sunduğu bilimsel katkıların yanında modern ve uluslararası standartlarda teknolojik altyapıya sahip yenidoğan ünitesiyle faklı bölgelerden sevk edilen kritik ve üst düzey bakım gerektiren hastalara hizmet sunan referans merkez konumundadır. Yenidoğan ünitemiz seçkin ve donanımlı akademik kadrosuyla öğrenci, araştırma görevlisi eğitimi yanı sıra, özellikli uzman hemşire ve yardımcı personel ekibiyle yüksek standartlı sağlık hizmeti sunmaktadır.

Multidisipliner yaklaşım gerektiren durumlar ve çok küçük prematürelerin takip ve tedavisine olanak sağlamaktadır

Yenidoğan ünitemiz anne ve bebeklerin en doğal hakları ve gereksinimleri olan bir arada aynı odada kalabilme imkânını sağlayan ilk merkezlerden biridir. Birçok merkezde halen bulunmayan “Yenidoğan ve Riskli bebek izlem Polikliniğimiz daha 90’lı yıllardan itibaren bölümüzde aktif olarak çalışmaktadır. 2000’li yılların başından itibaren yapılan değerlendirme ve denetimler sonucunda hastanemiz “Bebek Dostu Hastane” ünvanını almıştır. 2015 yılı itibariyle ülkemizde yine bir ilk olan çağdaş bir “Emzirme Destek Merkezi”ni de hizmete sunmuş durumdayız. Dünya üzerindeki çağdaşları ile birebir iletişim halinde olan ve bu alandaki baş döndürücü bilimsel üretime paralel kendini sürekli yenileyen ünitemiz Türkiye’de ilk kez bir yenidoğan ünitesinin Vermont Oxford Veri Tabanı’nda yer almasını sağlayarak ülkemizin bu alanda dünyaya açılan kapısı haline gelmiştir. Hasta profilimizi büyük ölçüde erken doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebekler, yenidoğan sarılıkları, solunum problemleri, doğumsal kalp bozuklukları, yenidoğan dönemine ait cerrahi sorunlar ve yine bu dönemi ilgilendiren tüm enfeksiyon hastalıkları oluşturmaktadır. Ünitemiz tüm komplike vakalar, ciddi hemodinamik ve respiratuvar destek gereksinimi gösteren ağır olgular, multidisipliner yaklaşım gerektiren durumlar ve çok küçük prematürelerin takip ve tedavisine olanak sağlamaktadır. En iyi hizmeti sunabilmek için teknolojik olarak altyapımızı da sürekli güçlendirmekteyiz. 2007 yılından beri makrodolaşım dışında mikrodolaşımın da izlenebildiği, Near Infrared Spektroskopi cihazı ile periferik ve santral kan akımı ve oksijenizasyonun değerlendirilebildiği en deneyimli ünitelerden biridir. Yine 2005 yılından itibaren ünitemizde serebral fonksiyonların monitorize edilebildiği amplitude integrated EEG başarı ile kullanılmaktadır. Ayrıca servisimizde 2009 yılından beri gerektiğinde yenidoğanlara uzun süreli video EEG monitörizasyon yapılması da mümkün hale gelmiştir. Ünitemiz özellikle asfiksi nedeniyle hipotermi uygulanması gereken bebekler konusunda bu tedaviyi ilk uygulayan bölümlerden birisi olup bu konuda kazanılan tecrübe ünitenin referans merkez olmasını sağlamıştır. Bölüm içinde her an ekokardiyografi, ultrasonografi imkanı mevcuttur. Yenidoğan ünitemiz üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi olarak ciddi solunum ve dolaşım desteği gerektiren bebeklerin her türlü tedavisinin yapılabileceği teknik imkanlara sahiptir. Sahip olduğumuz yeni jenerasyon respiratorlerle nazal CPAP, nazal SIMV ve entübe halde basınç ve volum kontrollü ve yüksek frekanslı ventilasyon da dahil olmak üzere gereken tüm solunumsal modlarla hastalarımıza destek verilebilmektedir. Gazi Üniversitesi Yenidoğan Ünitesi, ülkemizde son derece sınırlı olarak yapılabilen ECMO tedavisini uygulayabilen birkaç merkezden biridir. Yine 2002 yılından itibaren inhale nitrik oksit tedavisinin başarı ile uygulanıyor olması ile de ünitemiz bu konuda ülkemizin en deneyimli merkezlerinden birisi olarak öne çıkmaktadır. Ünitemizde belli başlı invazif neonatal girişimler başarı ile yapılabilmektedir (Umblikal arteriyal ve venöz kateterizasyon, tam kan değişimi , perkutan santral venöz kateterizasyon, göğüs tüpü takılması ve diğerleri).

Genişleyen ünitemiz aynı zamanda üst düzeyde “Neonatal Cerrahi Yoğun Bakım” hizmeti de vermektedir.

Genişleyen ünitemiz aynı zamanda üst düzeyde “Neonatal Cerrahi Yoğun Bakım” hizmeti de vermektedir. Pediatrik Cerrahi, Nöroşirurji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göz bölümleri ile de iş birliği içerisinde ciddi neonatal cerrahi problemlerde preoperatif, intraoperatif ve postoperatif hasta yönetimini ekip olarak bizzat yenidoğan hekimlerimiz kontrol etmekte ve görece daha düşük mortalite ve morbidite oranlarına ulaşılmaktadır. Göz bölümüzle koordineli çalışmalar yürüten yenidoğan ekibimiz Hastanemizi premature retinopatisi alanında ileri düzeydeki vakalarda çözüm üretebilen ülkemizdeki birkaç merkezden biri konumuna getirmiştir.
Gazi Üniversitesi Yenidoğan Bölümü kuruluş harcında yatan ana felsefe olan akılcı ve bilimsel idealizminden güç alarak Dünya ölçeğinde bir yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve çağdaş bir bilim merkezi olarak yapılanmıştır. Bugün ulaşılan başarının altyapısını oluşturan bu ana unsurlar kuşaktan kuşağa aktarılarak devam etmektedir. Bir ayağı sahip olduğu bu deneyim ve kurumsallaşmış tecrübesinde, bir ayağı ise gelecekte olan dinamik yapısıyla ünitemiz sürekli yenilenerek başarısını kalıcı kılmaktadır.